Hitri kontakt

RRT KoDa d.o.o.

Strnadova ulica 8,
Sl-2380 Slovenj Gradec
068 138 909
info(at)rrt-koda.si
POVPRAŠEVANJE

Energetsko svetovanje URE in OVE Učinkovita raba energije, obnovljivi viri energije

Varčevanje z energijo in njena učinkovita raba se ne odraža le na okoljevarstvenem področju, ampak ima neposreden finančni učinek. Ker  so stroški za energijo relativno visoki, se vse več organizacij in gospodinjstev prizadeva za smotrno rabo energije. In nenazadnje smo primorani ravnati smotrneje, sicer bomo za ceno udobja izgubili kakovostno bivanjsko okolje, ki nam ga nudi zemeljska obla.

Tako je slabe prakse rabe energije nujno potrebno spremeniti bodisi z organizacijskimi bodisi s tehničnimi spremembami v naših bivališčih in v delovnem okolju. In ker smo priča izjemnemu tehnološkemu razvoju v zadnjem obdobju, je vsak dan na voljo veliko rešitev, ki jih lahko učinkovito uporabimo.

Med obnovljive vire energije štejemo sonce, veter, vodo, zemljo in lesno biomaso. Omenjene vire lahko spremenimo bodisi v toplotno bodisi v električno energijo. Prednost teh virov pa je, da so ogljično nevtralni.

Optimalno razsvetljevanje prostorov in uporaba električnih aparatov, racionalna poraba pitne vode, primerno ogrevanje bivalnega in delovnega prostora zagotavljamo s primerno obliko energetskega upravljanja objektov, z izvajanjem izobraževalnih dejavnosti in osveščanjem vseh uporabnikov toplotne in električne energije ter vode, in izvedbo investicijskih ukrepov za učinkovito rabo energije (URE) in uvajanjem obnovljivih virov energije (OVE). 

Energetsko svetovanje odgovarja na vprašanja z naslednjih področij:

  • zasnova zunanjega ovoja stavbe,
  • izbira stavbnega pohištva in zasteklitve,
  • izbira ogrevalnega sistema in energenta,
  • izbira sistema prezračevanja in hlajenja,
  • izbira obnovljivih virov energije,
  • možnosti zmanjšanja rabe energije,
  • možnosti za nepovratna sredstva in finančne spodbude za URE in OVE,
  • vizualni pregled slabosti ovoja stavbe s termografskim snemanjem,
  • izračun potrebne toplote na podlagi elaborata gradbene fizike,
  • investicijske zasnove ukrepov URE in OVE.

Preliminarni energetski pregled ...

Razširjen energetski pregled ...

Razširjen energetski pregled z idejnimi rešitvami ...

Specifični energetski pregled ...

Termovizija ...

Izračuni korekcijskih faktorjev ...

RRT KoDa
RRT KoDa , raziskave, razvoj, tehnologija d.o.o.
Strnadova ulica 8
Sl-2380 Slovenj Gradec
068 138 909